Ons Waardes

Core valuesOns kern waardes reguleer ons gedrag, lei ons besluite en bestuur ons aksies. Ons heg groot waarde and hierdie kwaliteite en karaktereienskappe. Ons is totaal verbind tot die hoogste standaarde wat ons etiek en gedrag aanbetref.

Aksies belyn met ons waardes is ons prioriteit.

Eerlikheid en Integriteit
Eerlikheid en integriteit koester vertroue en vorm die hoeksteen van enige verhouding.

Respek
Wedersydse respek is krities tot opbouende, vrugtevolle vehoudings tussen die adviseur en kliënt.

Uitmuntendheid
Die vertroue en respek wat ons koester vereis bewese uitmuntendheid van ons.

Toerekeningsvatbaarheid
Om interaksie te beloon moet almal wat betrokke is volle verantwoordelikheid en toerekeningsvatbaarheid aanvaar vir hul optrede.

Omgee
‘n Diepe omgee vir ‘n ander se belang is vir ons nie onderhandelbaar nie.

“Doen altyd aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê.”